Kovářská exhibice - předvádění řemesel

RAUTY, OSLAVY, TEAMBUILDINGY

Názorná ukázka původní kovářské technologie, díky které se lépe pochopí a přiblíží elementární principy technického vývoje společnosti a to od doby železné po současnost.

PRO ŠKOLY

Základem produkce je nejen přednáška o vývoji železa a praktické ukázky technologie, ale především možnost dětí vykovat si svůj "přívěšek", který zúčastěným zůstane jako připomínka nabytých zkušeností.

Při kování mohou být najednou zapojeny čtyři větší děti (cca od 9 let) u jedné kovadliny. Ty po instruktáži pracují samy za občasného dohledu a pomoci. Na druhém pracovišti další dvě děti za permanentního dozoru a pomoci (od 2,5 roku), případně opět čtyři větší umělci. Po dokončení výrobku se mohou zapojit další zájemci (kapacita je až 20 a více dětí za hodinu, dle šikovnosti).

Ukázka probíhá na klasické ruční měchové výhni a na dvou kovadlinách. Vzhledem k otevřenému ohni je nutný volný prostor.

Alternativou pro vnitřní prostory je měděný program, kde se vyrábí tepané ozdůbky z měděného drátu.